Praktijk voor Orthomoleculaire therapie en Bioresonantie

Bioresonantie

De oudste vorm van bioresonantie is zonlicht. Licht komt in de vorm van een elektromagnetische golf met een bepaalde frequentie in contact met onze huid en zo worden er processen op gang gebracht zoals de vorming van pigment en vitamine D.

Hoe gaat de bioresonantie in zijn werk?

Naast het opvangen van frequenties, zoals het zonlicht, zendt ons lichaam ook frequenties uit. Deze zijn op te vangen door het bioresonantie-apparaat.

Na jarenlange studies is er bekend welke frequenties bepaalde organen zouden moeten hebben. Hierdoor kunnen we meten of de organen optimaal functioneren. Hierna kunnen we de frequenties van de niet goed functionerende organen en zenuwstelsels verbeteren en soms herstellen.

Wat kun je zoal meten en verbeteren?
• werking van diverse organen;
• algehele energie niveau;
• immuniteit;
• adhd;
• stralingsgevoeligheid;
• overbelasting van het zenuwstelsel (Stress);
• allerlei allergiën o.a. voeding.

Hoe gaat het in zijn werk?
In de eerste sessie wordt er, aan de hand van een vragenlijst en een eerste meting, een advies gegeven over de in te zetten behandeling.

In de daarop volgende sessies kijken we naar het effect en omstandigheden die een oorzaak kunnen zijn van een blokkade. Dit alles kan met celzouten en orthomoleculair voedingsadvies ondersteund worden.

Voor wie is een bioresonantiebehandeling interessant?
Voor mensen die de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en/of die van hun kinderen in eigen hand willen nemen.

De bioresonantie-behandeling en de eventueel in te nemen ondersteunende preparaten (celzouten, vitamines e.d.) vragen tijd om een langdurig genezing te bewerkstelligen. Ze grijpt niet alleen in in de lichamelijke toestand, maar werkt ook op de psyche, de geest en het fijnstoffelijke gebied. Ze lost verstarringen en blokkades op en geneest zodoende de gehele mens.