Praktijk voor Orthomoleculaire therapie en Bioresonantie

Stralingsmeting

Wij staan de hele dag bloot aan electromagnetische straling en als we pech hebben worden we ook nog belast door geopathie. s'Nachts hebben we tijd om te herstellen. Mentaal en fysiek kunnen we ontspannen.  Als onze slaapplek belast is met geopathische- en/of elektrosmogstraling heeft invloed op ons zenuwstelsel en daarmee op ons fysieke- en mentale herstelvermogen. 

Het zichtbaar maken van deze straling door meting en het in kaart brengen van persoonlijke gevoeligheid kan er gericht en adequaat naar oplossingen gezocht worden. 

Geopathie

Dit onderzoek richt zich op de invloeden van geopathische velden vanuit de aarde. De belangrijkste velden zijn de natuurlijke magnetische banen die over de aarde lopen (Curry-net, Hertmann-net en Benker-net). Deze velden en bijbehorende magnetisme zijn van groot belang voor ons welzijn. Echter kunnen deze velden ons ook sterk negatief beïnvloeden. Verdere verstoringen in geopathie ontstaan door oa. wateraders, breuken en verschuivingen in de aarde. Onderzoek naar deze effecten en wegnemen van de negatieve effecten beïnvloed ons welzijn positief.

Elektrosmog 

Deze is straling ontstaat door elektrische apparatuur en zenders. Helaas kunnen we deze straling niet zien. Zoals bij zonnestralen: we zien wel de zon, maar niet de stralen. Onbeschermd in de zon heeft gevolgen, namelijk verbranden. Met elektromagnetische straling is dat eigenlijk precies hetzelfde. Het verschil is dat we niet verbranden, maar andere klachten kunnen ontwikkelen, zoals chronische vermoeidheid en slaapproblemen. 

Door te meten en te ontstoren brengen we de dosering terug naar een aanvaardbare hoeveelheid, waarmee we gezondheidsrisico’s verkleinen en we ons simpelweg prettiger voelen. Met ontstoren werken we niet alleen aan het minimaliseren van elektrosmog in woon- en werk-omgeving, maar ook aan het beschermen ertegen.

Wat zijn de mogelijke bronnen van elektrosmog?

De bronnen van elektosmog bevinden zich niet alleen buiten (zendmasten) maar ook binnen in ons huis. We kunnen denken aan stroomapparaten zoals klokwekkers, magnetrons, tv’s, radio’s en lampen. Zelfs een stopcontact met bedlampje kan een bron zijn van elektrosmog. 

Andere bronnen van straling zijn zenders en ontvangers zoals mobiele telefoons, zendmasten van UMTS en GSM, WiFi, DECT-telefoons enz. Ook digitale tv en radio zijn ontvangers/zenders. 

Wat zijn de gevolgen van elektrosmog en geopathie?

Het vervelende van elektrosmog is dat het niet zichtbaar, tastbaar of ruikbaar is. Daarnaast zijn de gevolgen van langdurige blootstelling aan te hoge hoeveelheden a-typisch. Dat wil zeggen dat de tastbare fysieke/mentale gevolgen verschillen van mens tot mens, ook al wonen ze in hetzelfde huis.

Een slaapplek dient een zo laag mogelijke belasting te hebben; hier liggen wij gemiddeld 8 uur per dag in rust. Ons zenuwstelsel krijgt de kans om bij te komen van alle ((on)bewuste) prikkels. Als er geopathische en/of belasting via elektrosmog aanwezig is, rusten wij onvoldoende uit en leidt dit op lange termijn onvermijdelijk tot klachten. Deze klachten verschillen van mens tot mens. 

De meest voorkomende klachten zijn:

• chronische moeheid, ook na slapen;

• ondefinieerbaar stressgevoel;

• slecht (in)slapen;

• bloeddrukklachten;

• hartklachten;

• vatbaarder voor ziektes;

• enz.
Hoe gaat het in kaart brengen van elektrosmog en geopathie in zijn werk?

Als eerste meten we de individuele leden van het gezin door op stralingsbelasting. Dit doen we met bioresonantie apparatuur. Dit kan eventueel ook vooraf gebeuren. In huis brengen we met professionele meetapparatuur de belangrijke plekken in uw woon- en/of werkomgeving de geopatische en elektrosmog belasting in kaart. In woonhuizen richten wij ons op de slaapvertrekken. Deze zijn vooral bepalend voor ons algehele welbevinden. Duur ca. 2 uur.

Naast de adviezen die we ter plekke geven maken we een rapport van onze bevindingen met bijbehorende adviezen.

Wij bieden u de mogelijkheid een maand lang kosteloos onze geadviseerde beschermingsmiddelen te testen om daarna eventueel te besluiten deze aan te schaffen.