BioTens

Mijn diensten

Van jongs af aan weet ik dat ik hier ben om mensen inzicht te geven in hun gezondheid. Eerst als verpleegkundige op een spoedeisende hulp, later als orthomoleculair therapeut en counselor op spirituele vragen.

.

Heling

2 uur
€ 80

Wij zijn opgegroeid met het idee, dat onze genen bepalen hoe mijn lichaam en mijn brein functioneert.
Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat niet de genen vanuit zichzelf iets aanzetten, maar dat ze reageren op dat wat er in hun omgeving gebeurt. (bv Bruce lipton)
Dat ze reageren op de inhoud van de cel, op dat wat er in mijn lichaam, in mijn brein gebeurt en op dat wat er buiten mij gebeurt, zowel op de aarde als in de kosmos
De genen worden getriggerd door onze waarnemingen, onze gedachten en onze overtuigingen.

Zou het dan zo kunnen zijn dat als wij op cellulair niveau de opgeslagen ballast, die uit die gedachten en overtuigingen voortkomen, gaan opruimen, wij ons beter gaan voelen?
Dat wil niet altijd zeggen dat de symptomen, dat wat wij de ziekte benoemen, geheel verdwijnt, maar onze perceptie over de ziekte kan wel degelijk veranderen

Ook iemand als Joe Dispenza heeft hier jarenlang onderzoek naar gedaan. Een belangrijk aspect van het gedachtegoed van Joe Dispenza is het concept van neuroplasticiteit, wat verwijst naar het vermogen van de hersenen om te veranderen en nieuwe neurale paden te vormen op basis van ervaring en herhaling van gedachten en gedrag.
Dispenza moedigt mensen aan om oude patronen en overtuigingen los te laten, en te werken aan het transformeren van hun gedachten en emoties om zo hun gezondheid, welzijn en levenskwaliteit te verbeteren

Ik nodig je uit om samen met mij te kijken naar de eventuele oude patronen en overtuigingen, om te kijken naar wat je nodig hebt om de ballast daarvan op te ruimen, zodat je een andere perceptie van jouw werkelijkheid kunt hebben

Consulting

90 minuten
€ 180

Soms zijn er periodes in je leven dat het fijn is dat er iemand een tijdje meeloopt op je pad
Iemand die de emoties van de aardse gebeurtenissen kan ontrafelen
Iemand die de gebeurtenissen uit je leven aan elkaar kan koppelen om er van een afstand naar te kijken, zodat er meer helderheid komt.
Zou het helpen om te weten wat je hier komt doen op aarde? Wat je zielenpad is, en wat je aardse pad.
Wanneer je uit balans van het leven geraakt bent, is het fijn licht te laten schijnen op je levenspad, om je talenten weer helder te hebben en ze weer in te zetten op de manier die past bij jouw blauwdruk