BioTens

De leertafels

Soms hebben we inspiratie momenten nodig om (vastzittende) situaties in beweging te krijgen. Dan kan het helpen om het er met anderen over te hebben, in gezamenlijkheid, om bevraagd te worden op gemeenschappelijke thema’s. Vragen die er zoal gesteld kunnen worden zijn; Wat speelt er? Wat raakt je? Waar loopt je warm voor? Waar voel je je in belemmerd?

Wat is een leertafel?

Het woord komt vanuit de joodse traditie, een lerntafel, waar het verwijst naar een speciale tafel of ruimte. Het is een plek waar gemeenschappen samenkomen om samen te studeren, discussiëren en kennis te delen over religieuze en spirituele onderwerpen. Deze tafel is gereserveerd voor het bestuderen van heilige teksten, het delen van kennis en het onderwijzen van deze teksten De lerntafel wordt vaak gezien als een heilige ruimte waardevolle gesprekken en diepgaande overpeinzingen plaatsvinden, en waar men streven naar begrip en wijsheid. Door gezamenlijk te reflecteren ontstaat er een ‘veld van leren’

Ik nodig je uit om mee te doen aan een leertafel, om mee te doen het ‘veld van leren’ neer te zetten

Bekijk de leertafels en meld je aan!

Er staan momenteel geen leertafels in de planning.