Privacybeleid

Privacybeleid

1. Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens

 1. De therapiepraktijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten voor het leveren van therapiediensten en het administreren van afspraken en betalingen.
 2. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder meer naam, contactgegevens, algemene informatie en andere relevante informatie voor diagnose en de behandelingen omvatten.
 3. Er worden nadrukkelijk geen specifieke medische gegevens opgeslagen.

 

2. Doel van Gegevensverwerking

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor specifieke en rechtmatige doeleinden, zoals het bieden van therapie en counseling, het bijhouden van cliënt dossiers en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 2. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, tenzij dit vereist is door de wet.

 

3. Bewaring van Gegevens

 1. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief wettelijke vereisten voor het bewaren van deze gegevens.
 2. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens veilig vernietigd of geanonimiseerd.

 

4. Delen van Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden zoals vereist door de wet of met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
 2. Derden die toegang hebben tot persoonsgegevens worden zorgvuldig geselecteerd en zijn contractueel verplicht om de privacy en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

 

5. Beveiliging van Persoonsgegevens

 1. De therapiepraktijk neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of manipulatie.
 2. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel en therapeuten die gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.

 

6. Rechten van Cliënten

 1. Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen.
 2. Cliënten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen.

 

7. Contactgegevens

 Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot dit privacybeleid kunnen cliënten contact opnemen met BioTens VOF via de contactgegevens verstrekt op de website of in de praktijk.

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving of om de privacypraktijken van de therapiepraktijk te verbeteren. Cliënten worden geadviseerd regelmatig dit privacybeleid te raadplegen voor de meest recente informatie.

BioTens VOF 

Rysloane 5, Surhuizum

Email: petra@biotens.nl 

Website: Biotens.nl